Vertrouw in Allah maar bind eerst je kameel

Dit Arabische gezegde komt uit een verhaal.

Een meester reisde met een van zijn discipelen. De discipel was verantwoordelijk voor het verzorgen van de kameel. Ze kwamen ’s nachts, moe aan bij een karavanserai. Het was de taak van de discipel om de kameel vast te binden; hij maakte zich er geen zorgen over, hij liet de kameel naar buiten. In plaats daarvan bad hij gewoon. Hij zei tegen God: “Zorg voor de kameel” en viel in slaap.

’s Morgens was de kameel verdwenen – gestolen of weggetrokken, of wat er ook gebeurde. De meester vroeg: “Wat is er met de kameel gebeurd? Waar is de kameel? ” En de discipel zei: “Ik weet het niet. U vraagt ​​het maar aan God, omdat ik Allah had verteld om voor de kameel te zorgen, en ik was te moe, dus ik weet het niet. En ik ben ook niet verantwoordelijk, omdat ik het Hem had verteld, en heel duidelijk! Niet één keer in feite heb ik het Hem gevraagd maar driemaal! En je hebt me onderwezen om ‘Vertrouwen aan Allah’ te hebben en dus ik vertrouwde. Kijk me nu niet boos aan.’

De Meester zei: “Vertrouw op Allah, maar bind eerst je kameel – omdat Allah geen andere handen heeft dan de jouwe.” Als Hij de kameel wil binden, zal Hij iemands handen gaan gebruiken; Hij heeft geen andere handen. En het is jouw kameel! Dit is de beste manier en de gemakkelijkste en de kortste, de kortste is om je handen te gebruiken. Vertrouw op Allah. Vertrouw niet alleen je handen, anders word je gespannen. Bindt de kameel en vertrouw dan op Allah. Je zult vragen: “Waarom vertrouw je op Allah als je de kameel vastmaakt?” – omdat een gebonden kameel ook kan worden gestolen. Je doet wat je kunt doen: dat maakt het resultaat niet zeker, er is geen garantie.

Dus je doet wat je kunt, en dan wat er ook gebeurt, accepteer het, zeg God zij geprezen (alHamduLillah). Dit is de betekenis van zijn kameel te binden: doe wat je maar kunt doen, onttrek je verantwoordelijkheid niet, en als er dan niks gebeurt of iets verkeerd gaat, vertrouw dan op Allah. Dan weet Hij het het beste. Dan is het misschien goed voor ons om zonder de kameel te reizen.

Het is heel gemakkelijk om op Allah te vertrouwen en lui te zijn. Het is heel gemakkelijk om Allah niet te vertrouwen en een doener te zijn. Het moeilijkste kan zijn om op Allah te vertrouwen en toch een doener te zijn.  De Koran zegt: “Allah verandert niet wat er in mensen is zolang zij niet veranderen wat er in henzelf is.” Hoofdstuk 13 Ar-Ra-d – De Donder vers 11.

Dit beginsel gaat natuurlijk niet enkel op voor kamelen, maar voor alles wat wij ondernemen. Wij vertrouwen op Gods zegen (baraka), maar zijn verantwoordelijke mensen die met verstand en vooruitzicht handelen.  

Valenciennes, France 11 Rajab 1440 Hijri