Sergey Prokudin-Gorsky

Tussen 1909 en 1915 van het christelijke tijdperk ondernam de Russische fotograaf Sergey Prokudin-Gorsky onder de voogdij van het rijk van de Tsar een reis door Centraal-Azië. Het resultaat is een bewonderenswaardig portret, een van de eerste in kleur, van het Russische rijk en zijn koloniën net voor de Eerste Wereldoorlog en de Oktoberrevolutie.

Between 1909 and 1915 of the Christian era, Russian photographer Sergey Prokudin-Gorsky undertook a journey through Central Asia under the tutelage of the Tsar Empire. The result is an admirable portrait, one of the first in color, of the Russian Empire and its colonies just before the First World War and the October Revolution.

Valenciennes – France, 11 Rajab 1440 Hijri