Welkom

Nederlands

Beste lezer,

Welkom op het blog van Yvan Vanderkimpen, Vlaming geboren in Etterbeek (deelgemeente van Brussel). Mijn roots liggen in Vlaanderen en ik woon nu in Noord-Frankrijk. Mijn familie stamt uit de regio dat bekend staat als de Vlaamse Ardennen en meer bepaald uit het Germaanse dorp “Attingohova” of Etikhove. 

Wat is het doel van dit blog? Mijn belangstelling gaat bijzonder uit naar de gebruiken en geschiedenis van mijn voorouders – omdat dit deeluitmaakt van mijn erfgoed en ik dit wil koesteren. Zoals u zal merken uit de artikelen gaat dit over folklore, voedsel, fotografie en religie.

Veel leesgenot,

Deutsch

Willkommen auf dem Blog von Yvan Vanderkimpen, Flämisch, geboren in Etterbeek (Teil von Brüssel). Meine Wurzeln liegen in Flandern und ich lebe jetzt in Nordfrankreich. Meine Familie stammt aus der Region der flämischen Ardennen und insbesondere aus dem germanischen Dorf “Attingohova” oder Etikhove.

Was ist der Zweck dieses Blogs? Ich interessiere mich besonders für die Bräuche und die Geschichte meiner Vorfahren – weil dies Teil meines Erbes ist und ich dies schätzen möchte. Wie Sie den Artikeln entnehmen können, geht es hier um Folklore, Essen, Fotografie und Religion.

Viel Spaß beim Lesen

Français

Bienvenue sur le blog de Yvan Vanderkimpen, Flamand né à Etterbeek (Bruxelles). Mes racines sont en Flandre et je vis maintenant dans le Nord (59) de la France. Ma famille est originaire de la région des Ardennes flamandes et plus précisément du village germanique “Attingohova” ou Etikhove.

Quel est le but de ce blog? Je m’intéresse particulièrement aux coutumes et à l’histoire de mes ancêtres – car cela fait partie de mon héritage et je tiens à le chérir. Comme vous le verrez dans les articles, il s’agit du folklore, de la nourriture, de la photographie et de la religion.

Beaucoup de plaisir de lecture,

Englisch

Welcome to the blog of Yvan Vanderkimpen, Flemish-born in Etterbeek (part of Brussels). My roots are in Flanders and I now live in northern France. My family is from the region known as the Flemish Ardennes and more specifically from the Germanic village “Attingohova” or Etikhove.

What is the purpose of this blog? I am particularly interested in the customs and history of my ancestors – because this is part of my heritage and I want to cherish this. As you will see from the articles, this is about folklore, food, photography and religion.

Much reading pleasure,

 

Yvan VDK født i Etterbeek år 15. august 1963

vlaamse leeuw gerle